Anmälan om medlemskap / Jäsenyyden ilmoitautuminen

Föreningen bjuder på medlemsavgiften för resten av året, om ni anmäler er nu. Skicka ett mail åt kassör Nina, med namn, adress, födelsetid, telefon och mailadress.

 

nina.brokvist@pp.inet.fi

 

Seura tarjoaa jäsenmaksulla loppuvuodesta, jos ilmoitat kinnostuksesi nyt. Lähetä sähköpostia rahastonhoitajalle Ninalle. Nimi, osoite, syntymäaika, puh.no, ja sähköpostiosoite.

nina.brokvist@pp.inet.fi