Styrelsen / Hallinto

Ordförande / Puheenjohtaja:              Benny Ingves

Viceordförande / toinen puh. joht:  Kevin Ström

Sekreterare / Sihteeri:                           

Kassör / Rahastonhoitaja:                    Nina Brokvist

 

Styrelsemedlemmar / Hallinnonjäseniä:

Christian Brokvist

Sven-Olof Jäntti

Jan Vest

Mats Bergvik

Zakarias Lundegård

 

Verksamhetsgranskare. Ulf Burman - Markus Seppi